โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่งหลายอัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ โทร 0-4351-8200-5 ต่อ 7659,7669

error: กรุณาอย่าก็อป