โรงพยาบาลแก่งกระจาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ โรงพยาบาลแม่สอดโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี*ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30

Read more

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย จำนวน

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 100 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 15 อัตรา วิศวกร 4 (โยธา) จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ สถาปนิก 4 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ นักบริหารงานทั่วไป

Read more

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา** โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เลขที่ 281 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1**1 สาขาวิชาภาษาไทย

Read more

โรงพยาบาลชะอำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนยันใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ โรงพยาบาลชะอำ*ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลหนองกุงศรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา

วิธีการสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น โรงพยาบาลหนองกุงศรี*ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา

Read more

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง*ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 5 อัตรา

*ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ตามแนบท้ายประกาศนี้ หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานแม่สอด โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานแม่สอด*ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น*ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300

Read more