โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) https://engr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 นาฬิกา

Read more

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 19 มกราคม 2565 ในวันเวลาราชการระหว่าง เวลา

Read more

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 7824 – 28 ต่อ 2317 ตั้งแต่วันที่ 12

Read more

มณฑลทหารบกที่ 16 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 2 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 มกราคม 2565 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 16 ตำบลโคกหม้อ

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 240 อัตรา

รายละเอียด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 240 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานได้ที่ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เวลา 09.00 – 16.30 น. (รับเฉพาะวันทำการ) ส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร เป็น pdf ทางอีเมล์ sakunna_2526@hotmail.com

Read more

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษ สวมกางเกง สุภาพสตรี

Read more