วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1071 ต่อ 108

Read more

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวิชิต http://www.phuket-vichit.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่อาคารตะเภาน้อย (หลังสำนักงาน เทศบาลตำบลวิชิต) สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นในสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 07738-1960

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอเน็ตเท่านั้น ไม่มีการสมัคร ด้วยตนเองที่ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเข้าสมัครผ่านเว็บไซต์ https://kbo.thaijobjob.com https://kbo.thaijobjob.com/

Read more

เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ อาคารอ่างทอง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://nakhonsi.nfe.go.th หรือขอรับใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยยื่นใบสมัครตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช 165 ม.3

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 60 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

Read more

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

สมัครงานออนไลน์ (JOBS@PSU) ได้ที่ https:/resume.psu.ac.th/index.aspx ชื่อตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ หรือเข้าลิ้งค์การสมัครได้ใน Facebook สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ การทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตลอด 24

Read more

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น P อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more