กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา

กำหนดเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565, สอบคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ

Read more

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

Read more

สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ติดต่อและยื่นใบสมัครที่ สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ในระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือส่งเอกสารหลักฐานและใบสมัครทางไปรษณีย์โดยให้ส่งเอกสาร ถึงสำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 21 มกราคม

Read more

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12- 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย

Read more

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. –

Read more

เทศบาลตำบลตาลสุม รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตาลสุม ระหว่างวันที่ 14 – 26 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-959671

Read more

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4463-4993

Read more

โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านไผ่ โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2565

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

Read more

เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลนครขอนแก่น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4322-5617 ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง

Read more