ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-235902 ต่อ 1201 – 1204 ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร