โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.jvkorat.go.th หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครงาน” โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น ให้ส่งถึงผู้รับ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โดยเริ่มส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อาคารศรีไผท ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

โรงพยาบาลชื่นชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาศาสตร์ศึกษา สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.scikorat.com กรอกข้อมูลเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม หลักฐานประกอบการรับสมัคร โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 (หลังเก่า) โดย ผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อรับใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น หรือเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น http://Khonkaen.cdd.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ชั้น

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 0830-1630น ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Read more