โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา

  1. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
  2. นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
  3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 25 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 1-11 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร