โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา

  1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 650 บาท
  2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 650 บาท
  3. พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 370 บาท
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท
  5. พนักงานประจำตึก (ชาย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร