สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โทร.08-1409-2899

Read more

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3845 5456 ต่อ 123

Read more

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3828-4349

Read more

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ในวันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 3726 1497 ต่อ 4-2918 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน 3 (www.wing3.rtaf.mi.th)

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด https://trat.cdd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบนักการตลาดรุ่นใหม่”

Read more

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว หรือดูรายละเอียดได้

Read more

อบจ.สระแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 23 อัตรา

กำหนดรับสมัครในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3724-0999 ต่อ 262 หรือดูรายละเอียด ได้ที่

Read more

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครพร้อมทั้งเสแกนเอกสารประกอบการสมัครและยื่นใบสมัครผ่านอีเมล ryg@doe.go.th ในระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3869 4023 , 0869 4026 หรือ 0

Read more

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.

Read more