องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 อัตรา

1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา
6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
7) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
8) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
9) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
11) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
12) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีหลังเก่า) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.prachinpao.go.th

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร