ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

1) ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร อัตราว่าง : 1 อัตรา
2) ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราว่าง : 2 อัตรา
3) ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 อัตราว่าง : 1 อัตรา
4) ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง อัตราว่าง : 2 อัตรา
5) ชื่อตำแหน่ง : คนงาน อัตราว่าง : 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2566 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 19.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3943 3216 ถึง 8

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร