เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

  1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

  1. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  5. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
  6. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
  2. คนงาน จำนวน 1 อัตรา กองการศึกษา
  3. คนงาน จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุข

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม

รับสมัครระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2566 (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร