เทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา

  1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

1.1 สำนักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
(ประเภทผู้มีทักษะ)
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 2) จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
– ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

1.2 กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา

1.3 สำนักช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
    (ประเภทผู้มีทักษะ)
  • ตำแหน่ง ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
– ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

1.5 สำนักการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป

  • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

1.6 สังกัดโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
– ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
– ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1.7 กองสวัสดิการสังคม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีทักษะ)
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2566 ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 เทศบาลเมืองชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 เทศบาลเมืองชลบุรี

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร