โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา

 1. พยาบาลวิชาชีพ (รายเดือน) จำนวน 3 อัตรา
 2. นักทรัพยากรบุคคล (รายวัน) 1 อัตรา
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายวัน) 2 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานเวชสถิติ (รายวัน) 1 อัตรา
 5. นายช่างเทคนิค(โยธา) (รายวัน) 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานพัสดุ (รายวัน) 2 อัตรา
 7. พนักงานพิมพ์ (รายวัน) 1 อัตรา
 8. พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) 2 อัตรา
 9. พนักงานประจำห้องยา (รายวัน) 2 อัตรา
 10. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
 11. พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา
 12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
 13. พนักงานประกอบอาหาร (รายวัน) 4 อัตรา
 14. พนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด) (รายวัน) 5 อัตรา
 15. พนักงานทั่วไป (ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำประปา) (รายวัน) 4 อัตรา
 16. พนักงานทั่วไป (ทำรักษาความปลอดภัย) (รายวัน) 1 อัตรา
 17. พนักงานเปล (รายวัน) 3 อัตรา
 18. พนักงานเกษตรพื้นฐาน (รายวัน) 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัคร ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 037-288208 ถึง 215 ต่อ 6135

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร