วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสมัครให้ติดต่อ ห้องงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

Read more

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. facebook.com/hr.metta (HR Metta) พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์โดยจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) มาที่งานทรัพยากรบุคคล อาคาร อำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2

Read more

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่งหลายอัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ

Read more

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุทัยธานี (อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 20 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 = 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 หน้าห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารอำนวยการ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 หรือศูนย์ประสานงานวิทยาเขต “นครสวรรค์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือส่งทาง E-mail Address :

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับแบบประวัติ นักการตลาดรุ่นใหม่ พร้อมยื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

Read more

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 9 ตำแหน่ง หลายอัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร เจ้าหน้าที่รับสมัครจะไม่รับเอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารต่าง

Read more