สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ โดยสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง (สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งและ 1 สถานที่ปฏิบัติงานเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท เลขที่ 375 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า

Read more

เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 83 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระบุรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่ QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-17 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00

Read more

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร 0 2701 8132 ต่อ 2323 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2564

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 0 3622 3118 ต่อ 122 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-13 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือก สามารถจัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00

Read more

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https//spr.thaijobjob.com หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โทร.

Read more

สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Read more