โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครที่ ประกาศรับสมัครและสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือโทรสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2702-9995 ต่อ 101 หรือ 085 – 061 – 8482 ครูเรวดี ศรีถนัดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กันยายน

Read more

สพป.นนทบุรี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในวัน เวลาราชการ

Read more

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัยตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง(1) นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) 3 อัตรา(2) นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 1 อัตรา(3) นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12

Read more

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครวันที่สมัครผู้สมัครจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ตามวันและเวลาราชการ)

Read more

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ 109 นาย

รับสมัครทหารกองประจำการคุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. 2540

Read more

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร :วันที่ 20 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565ช่องทางการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน ๆ ละ 9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 2 ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน ๆ ละ

Read more

สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 4 อัตรา กลุ่มสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา กลุ่มสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

Read more

สำนักงาน ปปส. ภาค 1 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัครผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ภาค 1 เลขที่ 88/9 หมู่ที่

Read more

สำนักงาน ปปส. ภาค 7 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 จำนวน 13 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านติดตามผลการ ดำเนินงานงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านแผนงบประมาณ และอำนวยการกาคประชาชน) 1

Read more