สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองกลาง สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 3 (อาคาร 4 ชั้น) ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 17 มิถุนายน

Read more

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา

Read more

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ (ชั้น 2) เลขที่ 19/5 ซอยสายไหม 43 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23

Read more

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 13 อัตรา

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 65 ถึง วันพุธที่ 20 เม.ย. 65 ในเวลาราชการ (0830 – 1630) ณ กองธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก อาคารมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

Read more

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้องงานบุคลากร อาคาร 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02-722-7970 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2565 โดยให้

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้าง 89 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ลานหน้า ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5571-8280 ต่อ 120 ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2565

Read more

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา

การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Read more

กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 266 อัตรา

การรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com>พนักงานราชการ ปี 2565> หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น

Read more

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ดำเนินการขอและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 ภาคเข้า

Read more