สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย

Read more

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา

วัน และเวลาที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2565 ที่ https://jobs.nmu.ac.th

Read more

สำนักงานเขตสวนหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวงระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read more

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://doeb.thaijobjob.com

Read more

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 339 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com

Read more

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 48 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2565ขั้นตอนการสมัคร(1) เปิดเว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th/ เลือกตำแหน่ง ที่เปิดสอบตามประกาศนี้ คลิกอ่านรายละเอียดงาน อ่านประกาศ และมาตรฐานประจำตำแหน่งให้ครบถ้วน(2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แนบไฟล์เอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

Read more

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 54 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 28 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคาร ชั้น

Read more

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครโทร. 0 2534 6000 ต่อ 47510ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการทุกวัน

Read more