องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 59 อัตรา

1) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 33 อัตรา
2) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 26 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร