เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 68 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ 30 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

สำนักคลัง

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา

กองช่าง

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 9 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 6 อัตรา

กองสวัสดิการสังคม

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป 38 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล

 1. ตำแหน่งยาม จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา
 3. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 10 อัตรา
 4. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง

 1. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 20 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร