สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 21-28 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง2) ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร โดยจะไม่รับพิจารณาผู้บาด คุณสมบัติและผู้สมัครที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนในวันสมัครทุกกรณี

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช https://nakhonsi.cdd.go.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ติดกับธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลาง) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00

Read more

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น.ถึง

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30

Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (อาคาร 5 ชั้น 2) โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30

Read more

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Read more

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสงขลา รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ 3 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา เลขที่ 448 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น.

Read more

โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

Read more