สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุดตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา

Read more

สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 http://www.sk3.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ. ห้องประชุมเขาน้ำค้าง (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3*ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม

Read more

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา*ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7642-4524 หรือ nas www.takuapacity.go.th/

Read more

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

*ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ด้วยตนเองที่งานบุคลากร ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา*ระหว่างวันที่ 12 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 100 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 15 อัตรา วิศวกร 4 (โยธา) จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ สถาปนิก 4 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ นักบริหารงานทั่วไป

Read more

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 18,000 บาท ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 19 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไม่ผ่าน ก.พ.)(1) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 15 อัตราอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 59,680 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (2) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 5 อัตรา

1) บุคลากร (ปฏิบัติงานที่หน่วยสรรหาคัดเลือกบรรจุ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) จำนวน 1 อัตรา===> ต้องการสมัคร ตำแหน่งบุคลากร คลิกสมัครที่นี่ <=== https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/apply_form?vid=563 2) นักวิจัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา) จำนวน 1 อัตรา===> ต้องการสมัคร

Read more

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 65 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร*ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่*ตั้งแต่วันที่ 8-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Read more