โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
  1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,530 บาท (มีประกันสังคม)
  1.2 ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,120 บาท (มีประกันสังคม)
  1.3 ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,120 บาท (มีประกันสังคม)

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมประกายเพชร โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 16 – 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร