เทศบาลตำบลวิชิต จ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 32 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
4) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
6) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 4 อัตรา
7) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 3 อัตรา
8) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
9) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 5 อัตรา
10) ตำแหน่งคนงานทั่วไป 4 อัตรา
11) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา
12) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวิชิต www.phuket-vichit.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุมกิจการสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร