องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จ.ภูเก็ต รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 3 อัตรา
 8. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ จำนวน 4 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด (ชั้น 1) องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เลขที่ 123 ม. 3 ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. (เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครฯพักเที่ยงเวลา 12.00 น. -13.00 น.) สามารถพิมพ์เอกสารใบสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร