โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล) 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานเปล) 2 อัตรา
  5. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร