โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร กรอกใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย 1) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย (เอกสารแนบท้าย 2) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ที่สำนักงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6 หรือที่ อีเมล humanppk@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 26

Read more

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ประกาศฉบับที่ 1ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไมผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาทผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่วันที่

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. –

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น.

Read more

โรงพยาบาลชะอำ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลชะอำ ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2564

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันพุธที่ 10 – วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

โรงพยาบาลท่ากระดาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 3469 118 – 9 ต่อ 103

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com http://vec.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา

Read more

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (เว้นวันหยุดราชการ)

Read more

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 037-454060 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

Read more