โรงพยาบาลวัดเพลง ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

1) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
2) พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3) พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดเพลง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ 20 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร