องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง จ.ตาก รับสมัครพนักงานจ้าง 19 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

 1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา
 2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 5 อัตรา
 3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่ง คนงาน (งานพัสดุ สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้สมัครด้วยตัวเอง กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร