โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตร

  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
  4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
  5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
  6. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 3 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2566 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร