โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา

1 เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
2 พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
3 พนักงานห้องผ่าตัด 2 อัตรา

สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึง 12 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (ในเวลาราชการ)

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร