สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

  1. นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
  2. นักกายภาพบำาบัด 1 อัตรา
  3. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  5. พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา
  6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
  7. พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://www.rbpho.moph.go.th/ หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร