องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครฯ ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 054-581190,054-581193 ในวันและเวลาราชการ

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร