โรงพยาบาลเชียงม่วน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โทร.054-495018 ต่อ 1000 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร