โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาคารอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลพยุหะคีรี ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป