องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้าง 25 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1) ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000-15,800 บาท
2) ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000-15,800 บาท
3) ผู้ช่วยครู วิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000-15,800 บาท
4) ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
5) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
6) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
7) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
8) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
9) ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
10) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400-11,500 บาท
11) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400-11,500 บาท
12) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400-11,500 บาท
13) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400-11,500 บาท

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
1) พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1.) คนงานรักษาความสะอาด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400-11,500 บาท

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
2) คนสวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 074-611-440, 074-611-603 ต่อ 192-193

error: กรุณาอย่าก็อป