กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 631 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 265 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16500 บาท
2) เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 350 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
3) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 16 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

การรับสมัครสอบ

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขันตอนในประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป