วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 21 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี้สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ งาน ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์ http://www.bcnsurat.ac.th/

error: กรุณาอย่าก็อป