แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา ค่าจ้าง 11,500 บาท
2) นายช่างโยธา 2 อัตรา ค่าจ้าง 11,500 บาท
3) นายช่างเครื่องกล 4 อัตรา ค่าจ้าง 11,500 บาท
4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร เลขที่ 613 หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร 055-710-031 หรือ 055-710-032 ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร