โรงพยาบาลขนอม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานประจำห้องทดลอง สังกัด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3) พนักงานเปล สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงาน การพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
5) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขนอม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป