สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 8 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
2) นักวิศวกรระบบ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
3) ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
4) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
5) นักวิศวกรข้อมูล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

วัน เวลา การรับสมัคร

รับสมัครรวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.isoc.go.th/ หรือ https://digitalcenter.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป