มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัคร สามารถสมัครโดยส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ “วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 199 หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150” วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตำแหน่ง(ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)” หรือส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ชื่อ-นามสกุล (เช่น วิศวกรโยธา นายคนดี ดียิ่ง) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ส่งมาที่E-mail:soifha.chr@mahidol.edu หรือสมัครในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารและทรัพยากรบุคคล โทร 034 – 585060 – 5 ต่อ 1231 E-mail : soifha.chr@mahidol.edu

error: กรุณาอย่าก็อป