สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3641 2938

error: กรุณาอย่าก็อป