กองพลทหารราบที่ 3 (นครราชสีมา) รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 20 อัตรา

ประกาศกองพลทหารราบที่ 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก

1) พลขับรถ 12 อัตรา
2) ทั่วไป (เสมียนกองร้อย, เสมียนธุรการกองร้อย, เสมียนกำลังพล, และนายสิบกำลังพล) 5 อัตรา
3) ช่างเขียน 1 อัตรา
4) ช่างยานยนต์ 1 อัตรา
5) ช่างวิทยุ 1 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ ณ ห้องเรียน กองร้อยกอง บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

error: กรุณาอย่าก็อป