โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ครูพี่เลี้ยง (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
2) เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนพิเศษ (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
3) พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (วุฒิ ม.3) 2 อัตรา >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 – 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

error: กรุณาอย่าก็อป