สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ