สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย 13.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น