สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 http://www.sk3.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ. ห้องประชุมเขาน้ำค้าง (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
*ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยสามารถสมัครสอบ ได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น