กศน.จังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 074-711449 ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้สวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส