เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกะรน (www.karoncity.go.th) หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
*ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-330186 ต่อ 1005 (งานการเจ้าหน้าที่)
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)