โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(ชั้น4) อาคารประสิทธิ์พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30-15.30น.