สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 077-613417